01.RUGĂCIUNEA NECESITATE ŞI SCOP

„Neglijarea rugăciunii îi predispune pe oameni să se încreadă în propriile lor puteri şi, în felul acesta, uşa ispitei este deschisă”. 1 MCP3

NECESITATEA RUGĂCIUNII

 • Mântuitorul oamenilor, a simţit nevoia rugăciunii

Ispitele la care suntem expuşi zilnic fac din rugăciune o necesitate. Primejdii se află la orice pas. Cei care caută să-i salveze pe alţii de la viciu şi ruină sunt în mod special expuşi ispitei.

 • unirea cu Hristos

După ce unirea cu Hristos s-a format, poate fi păstrată numai prin rugăciuni stăruitoare şi eforturi neobosite.

 • spiritul rugăciunii … va izgoni din biserică spiritul neînţelegerii şi al certei.
 • Pentru propriile nevoi şi recunoştinţa personală
 • Pentru înţelegerea cuvântului
 • Înţelegerea timpului în care trăim
 • Atingerea desăvârşirii

SCOPUL RUGĂCIUNII

 • Comuniunea cu Dumnezeu

Credincioşii trebuie să muncească, dar mulţi devin atât de absorbiţi, atât de prinşi în afacerile lor, încât nu mai au timp pentru rugăciune, nu mai au timp pentru studierea Sfintelor Scripturi, nu mai au timp să caute şi să slujească lui Dumnezeu. În aceste condiţii, este imposibil ca sămânţa Cuvântului să mai aducă roadă, pentru că viaţa sufletului trebuie să hrănească mărăcinii caracterului lumesc.

 • Rugăciunea nu este o ispăşire pentru păcat

 Păgânii privesc rugăciunile ca fiind, prin ele însele, un merit pentru ispăşirea păcatului.
Cu cât rugăciunea este mai lungă, cu atât meritul este mai mare. Repetarea unui set de propoziţii moştenite prin tradiţie, în timp ce inima nu simte nici o nevoie de Dumnezeu, are acelaşi caracter cu "incantaţiile inutile" ale păgânilor. 1 MCP 30

 • Rugăciunea îndepărtează atacurile lui Satana. Când văd că se înalţă o rugăciune fierbinte, Satana şi toţi îngerii săi tremură;
 •  Rugăciunea nu are ca scop să determine vreo schimbare în Dumnezeu, ci ea trebuie să ne aducă în armonie cu Dumnezeu;
 • Rugăciunea nu ne va plăti datoriile faţă de Dumnezeu...;

Rugăciunea, oricât de des şi de stăruitor ar fi făcută, nu va fi niciodată acceptată de Dumnezeu în locul zecimii.
Rugăciunea este deschiderea inimii noastre lui Dumnezeu, ca unui prieten. Aceasta nu pentru că este necesar să informăm pe Dumnezeu cu privire la persoana noastră, cine suntem noi, ci pentru ca noi să putem fi capabili să-L primim. Rugăciunea nu coboară pe Dumnezeu la noi, ci ne înalţă pe noi la El.

MOTIVE PENTRU RUGĂCIUNE.

 • Credincioşilor li s-a poruncit de către Dumnezeu să se roage

Domnul Isus însuşi în Luca 18:1: Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat, şi să nu se lase.(Ioan 16:24). Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Dumnezeu doreşte părtăşia cu El.

 • Rugăciunea este legătura necesară pentru a primi binecuvântările şi puterea lui Dumnezeu şi împlinirea promisiunilor Sale

Duhul Sfânt s-a revărsat în ziua Cincizecimii (Faptele Apostolilor 2:1-4). „După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul...; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală" (Faptele Apostolilor 4:31).;

 • Iacov afirmă în mod explicit că vindecarea fizică a credinciosului poate avea loc ca răspuns la „rugăciunea făcută cu credinţă"

(Iacov 5:14-15).

 • Există multe lucruri  care nu vor fi împlinite în împărăţia lui Dumnezeu fără rugăciunile mijlocitoare ale credincioşilor

(Exodul 33:11).
„Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui" (Matei 9:38).

Cuprins<<<<        >>>>02>>>>