05.PERSEVERENŢA ŞI VEGHEREA ÎN RUGĂCIUNE


Lungimea rugii sau repetarea ei

CARE  să fie lungimea ideală a unei rugăciuni? Până când vom dori sfinţenia mai mult ca orice altceva, până când ne-am asigurat că păcatele sunt iertate şi noi suntem pe deplin acceptaţi de El, până când ne-am asigurat de puterea şi înţelepciunea necesare zilei sau situaţiei respective.
Exp călugărul care îl ţine cu capul în apă pe elevul său. –ce doreai mai mult şi mai mult când erai cu capul în apă? –aer!

Învăţătura Domnului Hristos cu privire la rugăciune ar trebui luată foarte serios în consideraţie.

Există în rugăciune o ştiinţă divină şi parabola   El arată care este adevăratul spirit al rugăciunii, învăţându-ne că este necesară stăruinţa în prezentarea cererilor noastre lui Dumnezeu şi asigurându-ne de bunăvoinţa Sa de a asculta şi răspunde rugăciunilor noastre. PARA 12
Nu neglija rugăciunea personală, căci aceasta este religia sufletului. Roagă-te cât poţi de serios, de arzător, pentru viaţa veşnică, deoarece aceasta este în joc. Stai înaintea Domnului până când înăuntrul tău ia naştere un dor de nedescris după mântuire şi obţii dovada scumpă a iertării păcatului.

Rugaţi-vă neîncetat  Luca 18,1-8. Domnul a adăugat: "Auziţi ce zice judecătorul nedrept? Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui, care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând."
Judecătorul înfăţişat aici, în această parabolă n-avea nici o consideraţie faţă de dreptate şi nici milă faţă de cei în suferinţă. Văduva care prezenta cu insistenţă cazul său înaintea lui, era tot mereu respinsă. Mereu şi mereu ea venea la el numai ca să fie tratată cu dispreţ şi să fie alungată de la scaunul de judecată. Judecătorul ştia că ea avea dreptate, cauza ei era dreaptă, şi că el ar fi putut s-o elibereze imediat, dar n-a voit. El dorea să arate puterea lui arbitrară şi se complăcea în a o lăsa să vină să ceară şi să se roage în zadar. Dar văduva n-a încetat să vină şi nici nu s-a descurajat. Cu toată indiferenţa şi împietrirea inimii lui, ea stărui în cererea sa, până când judecătorul consimţi să se ocupe de cazul său. "Măcar că de Dumnezeu nu mă tem şi de oameni nu mă ruşinez", spunea el, "totuşi pentru că văduva aceasta mă tot necăjeşte, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul." Şi Domnul a zis: "Auziţi ce zice judecătorul nedrept? Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui, care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând." Hristos prezintă aici contrastul izbitor dintre judecătorul nedrept şi Dumnezeu.Judecătorul a ascultat cererea văduvei numai din motive egoiste "pentru a nu mai fi deranjat". El n-a simţit nici un fel de milă sau înţelegere faţă de ea, starea ei nenorocită îl lăsa rece. Dar Dumnezeu iubeşte pe copiii Săi cu o iubire veşnică. Pentru El, biserica Sa este cel mai scump lucru de pe pământ. Deuteronom 32,9-10."Căci partea Domnului este poporul lui" PARAB cap 14
Daniel se roagă de 3 ori în timp de linişte sau ameninţare: Ps 13:1-6 „ Până când, Doamne,… „
Spre Emaus S-a făcut că merge mai departe  …Dar ucenicii se simţeau atraşi către El. Sufletul lor flămânzea să audă ceva mai mult de la El. "Rămâi cu noi", au zis ei. Părea că El nu vrea să primească invitaţia, dar ei au stăruit, zicând: "Este spre seară, şi ziua aproape a trecut". Isus S-a lăsat înduplecat şi a "intrat să rămână la ei". Dacă nu ar fi stăruit cu invitaţia, ucenicii n-ar fi ştiut că Cel care îi însoţea era Domnul, care înviase. Hristos nu Îşi impune niciodată prezenţa. El Se interesează de aceia care au nevoie de El.
DE CE ESTE NEVOIE DE INSISTENŢĂ ŞI CÂT SĂ INSIST?
Avraam pt Sodoma, Moise şi Pavel de 3 ori Domnul Isus în Ghetsemani, Ilie pt ploaie.
   insistăm când cerem dar uităm prea repede ce am cerut
Rut şi Naomi    ;    Elisei şi Ilie
Exp ANDY UN COLPORTOR LA fiecare uşă . Un bărbat deschide, el, i-a oferit câteva cărţi:
-Nu mă interesează, şi a închis uşa . Andy a lăsat o revistă în uşă şi a plecat. Săpt. următoare a sunat din nou. -Ţi-am spus că nu sunt interesat. A trântit uşa în nasul lui Andy. El a lăsat o revistă şi a plecat. A 3 săpt a sunat din nou. Omul a deschis uşa şi l-a lovit cu ceva în cap, apoi i-a închis uşa . Andy a stat să-şi revină, apoi a lăsat literatura şi la uşă şi a plecat… în săpt. următoare a ciocănit din nou. Omul a deschis uşa şi a strigat la el „ când ai să înţelegi mesajul? Ai să continui să vii mereu? Andy spune : acum dv. aţi înţeles mesajul!
Omul a devenit un creştin deosebit şi prima sf. Cină cui a spălat picioarele?

Perseverenţa are nişte obiective clare

Testează autenticitatea dorinţei. Adam, Noe, Iacob, Moise   Evrei 11,13   În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite: ci doar le-au văzut şi le-au urat de bine de departe, mărturisind că Sunt străini şi călători pe pământ.

Adesea El întârzie  să ne răspundă, pt a pune la încercare sinceritatea dorinţelor noastre. P D,96

Ieremia 29:13  Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima.

  • PERSEV SPOREŞTE DORINŢA DUPĂ RĂSPUNS.

Prin persev Domnul ne poate da o binec mai mare  decât cerem noi. El întârzie cu răspunsul ca să ne arate răutatea din  inimă şi nevoia ce o avem de  harul Lui.

  • PERSEV DESCOPERĂ CREDINŢA AUTENTICĂ.

Ne supărăm pe Domnul dacă nu primi imediat ceea ce credem că avem nevoie sau ceea ce dorim. DAR UNDE ESTE CREDINŢA?   Psalmi 77:1-10  Strig cu glasul meu către Dumnezeu, strig cu glasul meu către Dumnezeu, şi El mă va asculta. …, îmi cade duhul pe gânduri, şi zic: 7  „Va lepăda Domnul pentru totdeauna? Şi nu va mai fi El binevoitor? …10  Atunci îmi zic: „Ceea ce mă face să sufăr, este că dreapta Celui Prea Înalt nu mai este aceeaşi”...

  • PERSEV TE OPREŞTE SĂ CONSIDERI DARURILE LUI CA FIIND DE LA SINE ÎNŢELESE.

Ilie se roagă pt ploaie de 6 ori pt că nu plouă chiar când vrea el. Dacă ar răspunde de prima dată, noi am considera că avem dreptul la binec şi favoruri pe care le revarsă asupra noastră. În loc să ne cercetăm inimile şi să vedem dacă nu menţinem acolo un rău ,un păcat cumplit, am deveni fără grijă şi n-am reuşi să ne dăm seama de dependenţa noastră faţă de El şi de nevoia noastră de ajutorul Lui.

  • PERSEV TE ÎMPIEDICĂ SĂ-ŢI ATRIBUI SLAVA PT CE FACE EL

Dumnezeu zice lui Moise loveşte stânca, iar el spune:Numeri 20, 8-12   11  Apoi Moise a ridicat mâna, şi a lovit stânca … Atunci Domnul i-a zis lui Moise: „Pentru că n-aţi crezut în Mine,
Staţi înaintea lui Dumnezeu până când ia naştere în sufletul vostru dorinţa arzătoare de a fi mântuiţi şi până este obţinută asigurarea plăcută a iertarii de păcat. SOLII TIN, 87
Este greu de practicat diN 3 motive
1 Ne încredem mai repede în ce putem să facem noi pt noi decât ar face Domnul pt noi. Avraam şi Agar
2 Deseori nu reuşim să ne dăm seama de nevoia noastră: cerem cu inima împărţită. Nu ne dăm seama cât de disperat avem nevoie de puterea Sa şi cât de neajutoraţi suntem
3 Uităm cât de binevoitor este Domnul de a ne da. Întârzierea o interpretăm ca o lipsă de preocupare din partea Lui.
DESEORI CALEA PRIN CARE SE DEZVOLTĂ PERSEVERENŢA ESTE DUREREA
Cât să perseverezi când El nu răspunde ? (MOISE,DEUT 3,23-26 PAVEL 2 COR 12, 7-12)
să încetezi doar atunci când EL îţi spune să te opreşti, să încetezi     
Dacă răspunsul întârzie, este pt că Domnul vrea ca noi să avem îndrăzneală sfântă în a cere împlinirea făgăduinţei Sale.

 <<<<04<<<<        >>>>06>>>>