06.ÎNGERII BUNI, SATANA, ŞI RUGĂCIUNILE NOASTRE

Angelos –înger, trimis, mesager.
Satana îi conduce pe mulţi să creadă că rugăciunea către Dumnezeu este inutilă fiind doar o formă. El ştie bine cât de necesare sunt meditaţiile şi rugăciunea pentru ca urmaşii lui Hristos să reziste vicleniilor şi şiretlicurilor lui. Înşelăciunile lui Satana vor distrage mintea...

Satana îşi va atinge scopul dacă vom neglija exerciţiul rugăciunii, pentru că atunci minciunile sale înfrumuseţate vor fi primite mai rapid şi cu mai multă uşurinţă. Satana îşi atinge scopul prin aşezarea înaintea omului a ispitelor înşelătoare, cu care nu a reuşit să-L tenteze pe Hristos. SOLII CATRE TINERET, 12

Rugăciunile pot fi măsluite de satana dacă nu sunt corespunzătoare

Satana se hrăneşte cu rugăciunile noastre dacă le înălţăm neglijent.
Satana îi face pe oameni să fie tot mai egoişti şi mai lacomi şi jubilează apoi văzându-i preocupaţi de ei înşişi, avari şi lipsiţi de generozitate. Dacă ochii unor asemenea persoane ar putea fi deschişi, l-ar putea vedea pe Satana într-un triumf diabolic, jubilând din pricina lor şi râzând de nebunia celor care îi acceptă sugestiile şi intră în capcanele lui.

Satana şi îngerii lui notează toate faptele rele influenţate de lăcomie ale acestor persoane şi le prezintă înaintea lui Isus şi a îngerilor , apoi îi ia peste picior pe îngerii cereşti; Îngerii se întorc cu dezgust de la această scenă.. E G W SCRIERI TIMPURII, DARURI SPIRITUALE

ÎNGERII BUNI


„ îngeri cu aripile întinse stau gata să ducă înaintea lui Dumnezeu rugăciunile inimilor pocăite şi să le înscrie în cărţile din ceruri.” E W
Fiinţele cereşti sunt desemnate să răspundă rugăciunilor .Chiar îngerii cei prea înalţi, din curţile cereşti, au misiunea de a rezolva cererile.
Fiecare înger îşi are postul său de răspundere, pe care nu-i este permis să-l părăsească pentru altul. COM. BIBLICE VOL 4, pag 1184
Îngerii slujitori aşteaptă la tronul lui Dumnezeu, gata … de a duce răspuns fiecărei rugăciuni care a fost înălţată cu o credinţă vie şi sinceră. MĂRTURII. SPECIALE,377

Un înger ne însoţeşte şi notează cuvintele şi faptele noastre.
Îngerii notează rugăciunile, iar dacă aceste rugăciuni nu au ieşit de pe buze prefăcute, când vă aflaţi în pericol de a face fără voia voastră ceva rău şi de a exercita o influenţă care îi va determina pe alţii să greşească, îngerul vostru păzitor va fi lângă voi, sugerându-vă o cale mai bună, alegând cuvintele pentru voi şi înrâurind acţiunile voastre. {T3 364}

Dacă vă simţiţi sub ameninţarea vreunei primejdii şi nu înălţaţi vreo rugăciune pentru ajutor şi putere de a rezista ispitelor, cu siguranţă că vă veţi pierde busola; faptul de a vă fi neglijat datoria va fi însemnat în cartea din ceruri a lui Dumnezeu şi veţi fi găsiţi cu lipsuri în ziua încercării. 3T
Ce vor gândi îngerii cerului despre noi, sărmanele şi neajutoratele fiinţe omeneşti, care suntem supuşi ispitei şi care totuşi ne rugăm aşa de puţin şi avem atât de puţină credinţă, în timp ce inima iubirii infinite a lui Dumnezeu se pleacă spre noi gata să ne dea mai mult decât cerem sau gândim noi? Îngerii găsesc o mare plăcere să se plece înaintea lui Dumnezeu şi să stea lângă El. Ei consideră comuniunea cu Dumnezeu ca fiind cea mai mare bucurie a lor.

Întunericul celui rău învăluie pe aceia care neglijează rugăciunea: şoaptele ispititoare ale vrăjmaşului îi amăgesc la păcat. Şi toate acestea pentru că ei nu folosesc privilegiile rugăciunii pe care Dumnezeu li le-a dat în această rânduială divină. CCH, 11

ÎNGERI ÎN MISIUNE

Daniel se roagă şi un înger soseşte cu răspunsul

Daniel 9:23  Când ai început tu să te rogi,…
Dacă ochii lui Iosua ar fi fost deschişi... şi dacă el ar fi putut suporta acea privelişte, ar fi văzut îngerii Domnului tăbărâţi în jurul copiilor lui Israel; căci armata instruită a cerului venise să lupte pentru poporul lui Dumnezeu, iar Căpetenia oştirii Domnului era acolo pentru a comanda. RH 19 iulie 1892
Îngeri îl salvează pe Lot din Sodoma ca răspuns la ruga lui Avraam;
Altul aduce pustiirea în Ierusalim când David păcătuieşte;
Un înger distruge oştirea lui Sanherib într-o noapte;
Elisabeta şi Zaharia primesc un fiu;
Maria primeşte misiunea printr-un înger;
Un înger îl scoate din temniţă pe Petru ca răspuns la rugăciune.
Apocalipsa este prezentată de un înger Apocalipsa 1:1 „ Descoperirea lui Isus Hristos pe care l-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi le-a făcut-o cunoscut, trimeţînd prin îngerul Său la robul Său Ioan,…”

 <<<<05<<<<        >>>>07>>>>