11.RUGA ŞI STUDIUL BIBLIEI

    Multe lucruri aparent bune va trebui să fie cercetate şi analizate cu multă rugăciune, deoarece ele constituie planuri ingenioase prin care Satana urmăreşte să conducă pe o cale care se află atât de aproape de adevăr, încât va fi extrem de dificil de recunoscut caracterul ei. 1MCP 5

  • Nu citiţi Cuvântul în lumina ideilor vechi

Citiţi Cuvântul cu o inimă eliberată de prejudecăţi, cercetaţi cu grijă şi cu rugăciune… Trebuie să studiem răbdător, să medităm la Cuvânt, şi să ne rugăm stăruitor. Fiecare ar trebui să ceară să fie luminat de Spiritul Sfânt atunci când deschide Scriptura; şi promisiunea este că Duhul Sfânt le va fi dat cu siguranţă. SOLII CATRE TINERET, 83


Acurateţea convingerilor noastre cu privire la adevăr este direct proporţională cu înţelegerea Cuvântului lui Dumnezeu. Cel care, într-un spirit de rugăciune, acordă o atenţie deosebită Scripturii dovedeşte o gândire mai clară şi o logică mai precisă. 1 MCP 11
Dacă, în obţinerea unei educaţii, sunteţi atât de absorbiţi de studiile voastre, încât ajungeţi să neglijaţi rugăciunea şi privilegiile religioase şi deveniţi indiferenţi faţă de bunăstarea sufletului, … voi vă vindeţi dreptul de întâi născut pe o ciorbă de linte. 1 MCP 33
Simţământul de siguranţă cu privire la aprobarea lui Dumnezeu este benefic pentru sănătate… Domnul a făgăduit că ochiul Său va veghea asupra celor neprihăniţi şi urechea Sa va asculta rugăciunile lor, iar cuvântul Său nu rămâne neîmplinit. 2 MCP 43
Noi avem nevoie de iluminarea Duhului Sfânt pentru a putea înţelege adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu. PARABOLE 8

  • Fereşte-te să neglijezi rugăciunea şi studiul Cuvântului lui Dumnezeu

Acestea sunt arme împotriva celor ce se străduiesc să-ţi pună piedici în avansarea spre cer. Prima neglijare a rugăciunii şi a studiului Bibliei face ca a doua să vină mai uşor. O primă rezistenţă la insistenţa Spiritului Sfânt atrage o alta. Astfel, inima este împietrită şi conştiinţa veştejită.
Pe de altă parte, fiecare rezistenţă la ispită o face pe următoarea mai uşoară... Fiecare victorie câştigată pregăteşte terenul pentru o victorie proaspătă. Fiecare rezistenţă la ispită, ... fiecare triumf asupra păcatului este o sămânţă sădită pentru viaţa veşnică. SOLII CATRE TINERET, 24

  • Citirea Cuvântului lui Dumnezeu pregăteşte mintea pentru rugăciune

Unul dintre cele mai mari motive pentru care sunteţi atât de puţin dispuşi să vă apropiaţi de Dumnezeu în rugăciune este faptul că nu sunteţi pregătiţi pentru această lucrare sfântă, din cauză că citiţi poveşti fascinante care au stârnit imaginaţia şi au trezit patimi nesfinte. Cuvântul lui Dumnezeu devine dezgustător, iar ceasul rugăciunii este uitat. Rugăciunea constituie puterea creştinului. SOLII CATRE TINERET, 130
Prin rugăciune, prin studiul Cuvântului Său, prin credinţa în prezenţa Lui, cea mai slabă dintre fiinţele umane poate trăi legată de Hristos cel viu, iar El o va prinde cu o mână ce nu o va mai lăsa să plece. … Nimeni n-a căzut atât de jos, nimeni nu este atât de ticălos, încât să nu găsească eliberare în Domnul. TEMPERANŢĂ, SECŢ 6

<<<<10<<<<        >>>>12>>>>