Vrem să-L vedem pe Isus

Voicu Cristian

  • 2greeks
Cu ceva timp înainte de sacrificiul Său, Mântuitorul Isus Hristos a avut o mare bucurie, aflând de dorinţa unor cetăţeni greci de a-L putea vedea şi sta de vorbă cu El.

Ioan 15,20.21: “Nişte Greci dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic, s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galileii, l-au rugat şi au zis: Domnule am vrea să-L vedem pe Isus”.

Această cerere era în mare parte o cerere obişnuită şi cu toate acestea Domnul Isus s-a bucurat mult transformând obişnuitul într-un adevărat eveniment. De ce oare? Pentru că sosise timpul ca lucrarea Sa deja ajunsă la maturitate fiind cunoscută şi preţuită şi de cetăţenii greci să intre în faza finală şi anume faza pecetluirii cu sângele Său.

Ce este foarte important pentru mine cel de acum şi de aici, este faptul că aceşti cetăţeni greci, chiar doreau în mod sincer să-L cunoască pe domnul Isus. Nu era vorba de o cunoaştere socială sau culturală. Era vorba de o cunoaştere spirituală.

Şi eu L-aş putea cunoaşte pe Isus doar din perspectiva umană privind existenţa sa istorică, socială, culturală etc. Dar cu toată această cunoaştere însoţită chiar şi de bunăvoinţă, să nu am în final acea cunoaştere profundă a Aceluia care este Domnul şi Mântuitorul Isus Hristos.

Aş dori să exemplific acest fapt printr-o situaţie ce o trăim adesea în contextul sfârşitului de an: sărbătoare, bucurie, satisfacţie în legătură cu evenimentul naşterii Lui Isus. Cred că acest moment din an este cel mai apreciat din punct de vedere religios în lumea crestină. Şi totuşi, câţi doresc în mod sincer să-L cunoască pe Isus? Câţi doresc să trăiască revelaţia spirituală a acele ÎNTÂLNIRI care să producă VINDECARE?

Când Isus s-a născut în Betleemul Iudeii, a fost căutat în mod special de anumite persoane: magii de la răsărit, păstorii de pe dealurile Betlemului, Irod împăratul, soldaţii trimişi de Irod. Toţi aceştia au manifestat o dorinţă puternică şi hotărâtă să-L poată vedea pe Isus. Dar care era motivul căutării lor, ce doreau ei de fapt?

Să facem o scurtă analiză începând cu ultimii prezentaţi mai sus:

SOLDAŢII - trimişi de Irod L-au căutat pe Isus cu toată insistenţa. Erau hotărâţi în a-L găsi pe Pruncul Isus. Dar scopul căutării lor nu era unul pozitiv, pentru că această căutare era făcută cu sabia în mână; ei doreau să-L omoare pe Isus.

ÎMPARATUL IROD - dorea să-L vadă pe Isus cu intenţia de a I se închina. Dar acest lucru nu era adevărat. Sub pretextul închinării Irod dorea să ajungă la Prunc pentru ca în final să-L omoare.

PĂSTORII - imediat ce au primit mesajul îngerilor s-au grăbit să-L găsească pe Pruncul Isus ca să poată constata dacă ce li s-a spus este adevărat. Şi într-adevăr L-au găsit pe Isus fiind astfel satisfăcuţi pentru descoperirea trăită.

MAGII DE LA RĂSĂRIT - bărbaţi din ţări păgâne dar cercetători sinceri ai paginilor sacre, au primit descoperirea naşterii celui mai mare dintre oameni: Pruncul Isus. Pentru aceasta au cercetat, căutat, călătorit şi au întrebat. Şi în final, călăuziţi fiind de Dumnezeu, au găsit un Prunc înfăşat şi culcat într-o iesle şi I s-au închinat aducându-I şi daruri preţioase.

Aceeaşi căutare dar cu motive diferite. Unde mă aflu eu? Mă regăsesc într-una din căutările exemplificate? Pe care de fapt mi-o doresc?

Vrei să-L vezi pe Isus? Atunci du-te la iesle şi vei descoperi umilinţa cea mai adâncă, du-te în Ghetsemani şi vei descoperi supunerea totală, du-te la cruce şi vei descoperi sacrificiul suprem. Şi toate aceasta te vor ajuta să descoperi minunea dragostei supreme.

"Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară ci să aibă viaţa veşnică."