SPIRITUAL

Despre Trinitate

Florin Bică

Grigore de Nazians a aşternut pe o filă de carte aceste cuvinte frumoase:  "Începând din ziua în care m-am lepădat de lucrurile lumii acesteia spre a-mi închina sufletul contemplaţiilor luminoase şi cereşti, când inteligenţa supremă m-a răpit de aici, de jos, spre a mă aşeza departe de tot ceea ce este trupesc, spre a mă închide în tainiţa cortului ceresc, începând din ziua aceea ochii mei mi-au fost orbiţi de lumina Treimii, a cărei strălucire întrece tot ce gândirea putea să-mi prezinte sufletului; căci, din lăcaşul ei preaînalt, Treimea revarsă peste tot strălucirea Sa negrăită comună Celor Trei.,,

Încă din perioada începuturilor sale creştinismul a ieşit în evidenţă prin misterioasa doctrină a Trinităţii. Cum este posibil ca o religie să pretindă existenţa unui singur Dumnezeu şi în acelaşi timp să susţină că există trei Persoane care sunt Dumnezeu? Avem de-a face cu o religie monoteistă sau cu o religie politeistă? Fluvii de cerneală au curs de-a lungul veacurilor în încercarea de a explica acest mister. Este adevărat că Sfânta Scriptură vorbeşte despre UN Dumnezeu: "Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru este singurul Domn" (Deut. 6:4). Dar aceeaşi carte inspirată susţine că există un Dumnezeu-Tată, un Dumnezeu-Fiu şi un Dumnezeu Duh-Sfânt.

Sigur, termenul "Trinitate" nu apare în Biblie. "Mai mult, această doctrină nu este afirmată pe faţă sau în mod explicit în Scriptură.,, De-a lungul timpului biserica a fost confruntată cu multe curente eretice care şi-au avut izvorul în neînţelegerea acestei realităţi divine. S-a spus că Tatăl este mai divin decât Fiul, că Fiul este mai mult decât Duhul, că Duhul Sfânt nu ar fi o Persoană, ci doar o putere sau o influenţă divină ş.a.m.d.

Ne vom îndrepta atenţia asupra unor texte biblice din care putem să ne facem o idee generală despre veridicitatea acestei existenţe tri-unice a lui Dumnezeu.

Ne vom îndrepta atenţia asupra unor texte biblice din care putem să ne facem o idee generală despre veridicitatea acestei existenţe tri-unice a lui Dumnezeu. Chiar în prima poruncă a Decalogului, Dumnezeu declară despre Sine: "Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din Ţara Egiptului ... " "Căci este un singur Dumnezeu ... " (1 Tim. 2:5-6), spune şi apostolul Pavel. Pe de altă parte sunt o sumedenie de pasaje ale Sfintelor Scripturi care declară divinitatea celor trei Persoane. Oare de ce a poruncit Mântuitorul ca aceia care vor crede să fie botezaţi în Numele Tatălui, şi al Fiului şi al Sfântului Duh (Matei 28:19)? Oare de ce binecuvântarea apostolică din 2 Corinteni 13:14 face referire la Aceiaşi Trei?
Iată câteva concluzii ale teologului Miliard J. Erickson:

  1. există un singur Dumnezeu;
  2. fiecare dintre cele trei Persoane este divină;
  3. Trinitatea este eternă;
  4. în privinţa lucrării pe care au desfăşurat-o în cadrului lucrării de mântuire atât Fiul, cât şi Duhul Sfânt s-au subordonat în mod voit Celorlalţi doi;
  5. noi nu putem avea o înţelegere deplină cu privire la Trinitate.

Putem să credem însă că adevărul Sfintelor Scripturi cu privire la Trinitate este un adevăr revelat şi că nu trebuie să ne îndoim nici o clipă de ceea ce mintea noastră nu poate cuprinde în întregime.
"Harul Domnului Isus Hristos, şi dragostea lui Dumnezeu, şi împărtăşirea Sfântului Duh, să fie cu voi cu toţi! Amin."