Biblia ISTORIE, TRADUCERI , SOCIETATI BIBLICE

Începutul erei crestine a fost calculat la 533 A.D. de catre un calugar Dionisius Exiguus. El a  calculat cu o eroare de 4 ani.

            Nasterea Domnului Isus si începutul erei crestine este la aproximativ 4004 ani de la "Facere".

            BIBLIA  EBRAICA, numita TANACH sau Sfânta Scriptura a Vechiului Testament, este datata în sec.IX B.C. si cuprindea :

            -TORAH , legea sacra sau pentateucul .

            -NEVIIM , cartile profetilor de dupa Moise.

            -KETUVIM , alte carti ale Vechiului Testament.

            Continutul întreg al pentateucului scris în sec.V  B.C. pe vremea dominatiei persane se numea SULUL  SACRU.

            Pe la 444 B.C. se numea SULUL CELOR  SASE  PARTI , cuprindea si cartea IOSUA.

 

            Traducerea în limba greaca a BIBLIEI are loc în sec III B.C., în perioada 220 - 190 B.C. Saptezeci de rabini au tradus independent din ebraica în greaca. Traducerea s-a numit SEPTUAGINTA , adica opera religioasa a celor 70, aprobata de sinedriul de la Alexandria .

            În sec. II A.D. se fac traduceri în syriaca un dialect de aramaica  si varianta egipteana sau coptica.

            La 385 A.D. se traduce BIBLIA ÎN  LIMBA LATINA. Traducerea este numita VULGATA .

            Nmumarul cartilor cuprinse în Vechiul Testament s-a modificat în sec. II - IV.

            Conciliile de la Laodicea (363 A.D.) si de la Cartagina (397 A.D.) au aprobat o lista de carti ale Noului Testament identica cu cel de azi, cu o exceptie, lipsea Apocalipsa.

            În afara cartilor sus amintite în Septuaginta apar scrierile numite " apocrife "( de la cuvântul grecesc apokryphos ce se traduce prin ascuns ) începând cu sec.V-lea. Apocrifele nu au fost incluse în Biblia ebraica. 

            Acestea sunt: Judita, Întelepciunea lui Solomon, Tabita, Sirah, Baruch, 1 si 2 Macabei.

            Judita si Tabita au fost carti istorice.

            Baruh un apendice al cartii lui Eremia.

            Sirah o complectare a întelepciunii din Proverbe si Ecleziast.

            Cartile Macabei cuprind date istorice.

            În afara acestora mai sunt incluse în apocrife si doua carti ale lui Esdra în complectare la cartea Estera , Cântecul celor trei tineri ca o complectare cap. 12 la cartea lui Daniel, Susana considerata capitol 13 la cartea lui Daniel, Dragon un  capitol 14 la cartea lui Daniel si Rugaciunea lui Manase.

            Biserica Romano Catolica si cea Otodoxa cuprind în afara cartilor Septuagintei si apocrifele cu exceptia celor doua carti ale lui Esdra si Rugaciunea lui Manase .  

            În sec. IV pe vremea împaratului Constantin, convertit la crestinism la 312 A.D., se fac alte traduceri.

            MESTROP traduce Biblia pentru armeni (primul popor crestin ) în sec. V  A.D.

            În jurul anului 640 A.D. misionarii Nestoriani, a caror limba era syriaca, traduc Evangheliile în limba chineza pe vremea împaratului Tai-Tsung.

            Pe vremea episcopului ADHELM în sudul Angliei se traduc Psalmii. ( aproximativ anul 700 A.D.)

            Istoricul BEDE începe traducerea Bibliei în anglo-saxona în jurul anului 735 A.D. fara sa o temine.

            Regele ALFRED (871 - 901 A.D.) traduce o parte din Exod, Psalmii si Faptele Apostolilor.

            În jurul anului 758 A.D. apare prima traducre partiala în  germana. 

            În sec. VIII traducere a Bibliei în araba.

            În franceza prima traducere în sec. XII  A.D.

            Aproximativ pe la 1170 A.D., PETER  WALDO  traduce în sudul Frantei Noul Testament.

            Urmasii lui au fost Waldenzii .

            În 1384 A.D. John Wycliffe traduce varianta vulgata în engleza.

            În 1415, Jan Hus, rectorul unversitatii din Praga începe traducerea în ceha a Bibliei. Lucrarea sa va fi terminatala 1475 A.D.

            În italiana prima traducere în sec. XIV. A.D.    

            În jurul lui 1450 A.D. Johan Gutenberg tipareste cu presa. La 1456 tipareste Biblia în latina.(Gitenberg a trait si tiparit în Schei, cartier în actualul Brasov)

            În 1471 prima Biblie tiparita în italiana.

            Prima editie tiparita în limba greaca a Bibliei apare în 1516 A.D. sub Erasmus.

            În perioada 1522 - 1532  LUTHER traduce cea mai buna varianta germana a Bibliei.

            Prima traducere complecta în limba engleza are loc în Anglia pe vremea regelui James la 1611 A.D. ( varianta cunoscuta King James si folosita de noi astazi, care nu cuprindea cartile apocrife)

            La 1633 editia lui Elzevir devine standard pentru traducerile din Europa.

            În 1688 Serban Cantacuzino are prima traducere în limba româna a  BIBLIEI.

            În 1934 profesor doctor C. Cornilescu traduce Biblia în totalitate în limba româna.

            În  1870 biserica din Anglia aproba scoaterea unei editii revizuite. N.T. apare în 1881 A.D., iar V.T. apare în 1885 A.D.  

            În ultimul secol au aparut mai mult de 100 traduceri în limba engleza. Aceste traduceri s-au facut în doua stiluri, unul strict literal urmârind forma cuvânt pentru un cuvânt, altul fiind o traducere mai moderna ce s-ar exprima ca gând pentru gând, ideie pentru ideie.

Varianta "American Standard Version" apare în 1901 A.D. Editia revizuita a acesteia apare astfel : Noul Testament în anul 1946, iar Vechiul Testament în anul 1952 A.D.

            Aceasta traducere este de tipul cuvânt cu cuvânt.

            În anul 1973 apare o alta editie revizuita,  cunoscuta ca "The Common Bible" si recunoscuta de Biserica Catolica ca R.S.V.

            O alta varianta de Biblie este varianta Britanica "New English Bible", o traducere interbisericeasca, în care Noul Testament apare în  1961 , iar Vechiul Testament în 1970. Varianta este în stilul gând pentru gând.

            Biblia de la Ierusalim tardusa de Biserica Catolica în 1966.

            O traducere a Societatii Biblice Americane scoate în 1966 Noul Testament, iar în 1976 Vechiul Testament.

            Varianta "New International Version (N.I.V.)" din 1972 Noul Testament si 1979 Vechiul Testament, este o varianta a unei echipe protestante din U.S.A.(Varianta este de tipul gând pentru gând)

            În 1971, K.Taylord editeaza o varianta în limba engleza obisnuita numita "The Living Bible"(L.B.). Varianta se mai numeste si "The Book".Aceasta varianta a fost revizuita în 1996 de 90 de cercetatori ai evangheliei . Noua tarducere a fost numita New Living Translation (N.L.T.) si a cautat sa raspunda fostelor erori sau imperfectiuni. 

            În 1971 apare o varianta modernizata a A.S.V. numita "New American Standard Version".

            În 1982  apare "New King James Version" , ca editie îmbunatatita a variantei K.J. tot fara scrierile apocrife.

Aceasta este Biblia pe care o folosim noi acum .

            Oricum, pentru un om care studiaza Biblia, se recomanda sa foloseasca câteva versiuni sau traduceri.

            STATISTICA  de  TRADUCERI:

 Din 5445 limbi cunoscute a fi practicate , Biblia a fost tradusa total sau partial în aproximativ 1745 limbi , dupa cum urmeaza : în limbi europene sau din Estul Mijlociu  46 de limbi, în zona Asia - Pacific 285 de limbi, în Africa 249 de limbi, în America si Caraibe 6 limbi, deci un total de 586 . De asemenea sunt în desfasurare traduceri în înca 1159 limbi.

SOCIETATI LE   BIBLICE :

            În 1804"British and Foreign Bible Socciety".                              

            În 1816 Societatea Biblica Americana.

            În 1946 se formeaza Societatea Biblica Unita în care intra  20 societati unite.

            O societate Biblica foarte cunoscuta este "Gideons International" care plaseaza Biblia în hoteluri si moteluri.

            În afara acestora au fost asa numitele asociatii intrdenominationale de difuzare a Scripturilor în 1710 în Germania la Hale, apoi societatea engleza  numita Navala si Militara fondata în 1780.

            A existat deasemenea pentru o scurta perioada de timp si o Societate Biblica Catolica în Regensburg în 1805, care a tradus doar Noul Testament si Psalmii în limba germana.