Existenţa structurilor vii care trebuie să aibă un început, nu pot fi explicate prin jocul întâmplător al legilor naturii. Realitatea vie sfidează legile probabilităţii.
            Şi mai uimitoare este structura fiinţei umane care lasă fără scuză pe îngâmfatul ateu    (Psalmi 139, 14; Rom. 1, 19.20). Raţiunea, voinţa, afectivitatea şi mai ales conştiinţa morală arată că nu suntem singuri în univers. Istoria prezintă enigme de nedezlegat fără Dumnezeu.
Revelaţia specială
            Totuşi cunoaşterea specifică a lui Dumnezeu nu poate fi completă doar prin revelaţia generală. Numai revelaţia specială dată nouă prin Biblie şi descoperirea lui Isus Hristos ne poate explica originea răului şi cauzele suferinţei, planul de mântuire şi sfârşitul experienţei răului.    Biblia este sistemul nostru de referinţă pentru adevăr.
Motive de încredere în Biblie
1) Scriitorii ei declară că au fost inspiraţi. Aceştia au fost oameni oneşti şi cu minţi echilibrate. 2) Ei au fost sinceri în relatări, căci raportează şi fapte rele ale oamenilor respectabili.   3) Temele abordate se armonizează. 4) Conţinutul materialului este adaptat nevoilor umane (Rom. 15, 4). 5) Profeţiile s-au împlinit şi se împlinesc (vezi Daniel 2). 6) Arheologia confirmă Biblia.
7) Asupra celor ce o cred, Biblia are un efect benefic, mântuitor (Evrei 4, 12). Dacă o studiem cu sinceritate respectându-i principiile (Ioan 7, 17; Psalmi 25, 9.12) vom cunoaşte adevărul şi acesta ne va elibera (Ioan 8, 32-36; 2 Tim. 3, 15-17; Fapte 17, 11; Iacov 1, 22-25).

 <<<<01<<<<        >>>>03>>>>