02.Sursa cunoştinţelor esenţiale

            Omul are nevoie să se cunoască pe sine, să-L cunoască pe Dumnezeu, legile naturii create de El şi legile morale, precum şi rostul său în lume. Dar noi suntem fiinţe limitate intelectual, temporal, spaţial şi moral şi prin noi înşine nu suntem în stare să ajungem la adevăr. Concluziile ştiinţei, părerile filosofilor, tradiţiile religioase şi deciziile sinoadelor bisericeşti, precum şi alte surse de cunoaştere cum ar fi intuiţia mistică, yoga, meditaţia transcedentară, cărţile „sfinte” ale popoarelor cum ar fi Coranul, cărţile hinduse şi ale altor popoare, nu oferă o bază sigură pentru cunoaşterea care duce la mântuire. Singura cale care ne duce la înţelegerea adevărului mântuitor este revelaţia. Revelaţia generală şi revelaţia specială.
Revelaţia generală
            Natura, istoria şi structurile vii, în special structura fiinţei umane, ne oferă argumente suficiente în favoarea existenţei unei Fiinţe creatoare care stă la baza întregii existenţe. Natura vorbeşte despre Dumnezeu, despre puterea şi înţelepciunea Sa (Psalmi 19, 1-6).

Existenţa structurilor vii care trebuie să aibă un început, nu pot fi explicate prin jocul întâmplător al legilor naturii. Realitatea vie sfidează legile probabilităţii.
            Şi mai uimitoare este structura fiinţei umane care lasă fără scuză pe îngâmfatul ateu    (Psalmi 139, 14; Rom. 1, 19.20). Raţiunea, voinţa, afectivitatea şi mai ales conştiinţa morală arată că nu suntem singuri în univers. Istoria prezintă enigme de nedezlegat fără Dumnezeu.
Revelaţia specială
            Totuşi cunoaşterea specifică a lui Dumnezeu nu poate fi completă doar prin revelaţia generală. Numai revelaţia specială dată nouă prin Biblie şi descoperirea lui Isus Hristos ne poate explica originea răului şi cauzele suferinţei, planul de mântuire şi sfârşitul experienţei răului.    Biblia este sistemul nostru de referinţă pentru adevăr.
Motive de încredere în Biblie
1) Scriitorii ei declară că au fost inspiraţi. Aceştia au fost oameni oneşti şi cu minţi echilibrate. 2) Ei au fost sinceri în relatări, căci raportează şi fapte rele ale oamenilor respectabili.   3) Temele abordate se armonizează. 4) Conţinutul materialului este adaptat nevoilor umane (Rom. 15, 4). 5) Profeţiile s-au împlinit şi se împlinesc (vezi Daniel 2). 6) Arheologia confirmă Biblia.
7) Asupra celor ce o cred, Biblia are un efect benefic, mântuitor (Evrei 4, 12). Dacă o studiem cu sinceritate respectându-i principiile (Ioan 7, 17; Psalmi 25, 9.12) vom cunoaşte adevărul şi acesta ne va elibera (Ioan 8, 32-36; 2 Tim. 3, 15-17; Fapte 17, 11; Iacov 1, 22-25).

 <<<<01<<<<        >>>>03>>>>